Abang Sado Jemur Kain Episod 6Marzuki, Budin dan Riduan sibuk mengendalikan tempat penjagaan haiwan mereka. Ada seorang Nyonya menangis datang jumpa Marzuki mengatakan yang kucingnya baru mati dan minta Marzuki kuburkan.
Back To Top